Santo Daime

 

Inleiding

Alle Santo Daime rituelen zijn healings-rituelen. Onze groep ESTRELA MATUTINA  is ontstaan door behoefte  aan cura ’s (healings)rituelen in kleine groepjes.                                                                                                  In de jaren ’30 van de vorige eeuw is het ritueel doorgekregen en begeleidt  door de Braziliaanse rubbertapper, politieman en agrariër, genaamd Raimundo Irineu Serra, ook wel bekend als Mestre Irineu. Vanaf de jaren ’90 is de Santo Daime wereldwijd aan een opmars begonnen.

Afbeelding van de Amazone, bron van de Santo Daime

De Amazone, bron van de Santo Daime

In het Portugees heeft ‘Santo Daime’ de betekenis van ‘Heilige, geef me’. Een Santo Daime ritueel is een ceremonie waarin energie gespiegeld wordt. Daarom maken deze energiewerken een diepe introspectie en confrontatie met jezelf mogelijk. Het biedt hierdoor gelegenheid om al datgene dat in de weg zit voor je genezing en vergroting van je bewustzijn op te ruimen. In een Santo daime ritueel, drinkt men een Heilige Thee, die Santo Daime wordt genoemd. Deze Thee is gemaakt van twee planten uit de Amazone die een sterke invloed hebben op het bewustzijn, dat door een ieder verschillend wordt ervaren. Het wordt door velen als “spiritueel” omschreven. In Nederland bestaat sinds 1994 de mogelijkheid om deze Heilige thee, of Santo Daime, in de oorspronkelijke rituele context te gebruiken door mensen die daar belangstelling voor hebben. De Santo Daime rituelen houden het zingen van hymnen in, waarbij zowel wordt gezeten, gedanst en/of in concentratie gemediteerd. De rituelen, ook wel ‘werken’ genoemd, duren enige uren. Gedurende het ritueel word je gesteund door instrumenten (maracas en drum) en door rituele teksten vanuit richtlijnen van Mestre Irineu, genaamd de ‘Doutrina do Santo Daime’. Deze teksten oftewel hymnes worden gezongen rondom centrale thema’s (‘harmony, love, truth and justice’). De liederen, in het Portugees, welke worden gezongen bij het ritueel. Ze resoneren en zijn een belangrijk onderdeel voor kennis en lering. Ook al verstaan we het Portugees niet met ons verstand, het lichaam reageert hier wel op.

Reinigingsritueel met richtlijnen (curas).

De Santo Daime betreft een reinigingsritueel dat zorgt voor een schoonmaak van lichaam en geest. Voortdurend staan we bloot aan beïnvloeding en vaak ook vertroebeling van ons onderscheidingsvermogen. Dit gebeurt regelmatig, ook door mensen die het goed met ons voorhebben, maar die soms ook handelen vanuit beïnvloeding. Doordat wij niet altijd kunnen voelen wat nu wel of niet goed voor ons is, kunnen we afdwalen van onze eigen kern. Ontwikkeling is een natuurlijk gegeven. Om de dingen te doen waarvoor wij op de wereld zijn.

Tijdens een werk van de Santo Daime word je geholpen dingen die niet goed voor je zijn eruit te werken. Dan kan mentaal, energetisch en/of fysiek plaatsvinden. Op het moment van de reiniging kun je je misselijk voelen of zelf overgeven. Ook reiniging via toilet komt voor. Dit hoeft allemaal niet want bij iedereen werkt het anders. Ook je eigen vooroordelen over de rituelen, de Thee en de beïnvloeding door je omgeving spelen hierbij een rol. Mensen die langer “de school” volgen, kunnen ook zingen, dansen, spelen en niet te vergeten genieten.

Onbewuste lagen laten zich zien in een reinigingsritueel om gekend te worden. Als je er aan toe bent maakt de vertroebeling plaats voor helder bewustzijn gelijktijdig op verschillende niveaus in het nu. Als je in je proces bent, kunnen buitenstaanders dit ook ‘trippen’ of ‘flippen’ noemen. Uiteindelijk leer je je de illusies ontrafelen en met helderheid in het Nu te zijn. Ontwikkeling gaat op een natuurlijke manier en precies wat jij aankunt! Daarbij worden jaren van persoonlijke ‘troep’ en illusies er niet in één ritueel uitgewerkt. Het is een stappenplan.

De Thee van de ziel

De Thee die tijdens een werk van de Santo Daime wordt gedronken, is gemaakt van twee planten, een vrouwelijke plant en een mannelijke liaan. Deze liaan met de Latijnse naam ‘Banisteriopsis caapi’ wordt ook wel ‘liaan der zielen’ genoemd of ‘liaan voor de ziel’. Het tweede belangrijke ingrediënt is chacruna (Psychotria viridis). De Santo Daime betreft een begeleid proces met rituele teksten, muziek en zang. Daarnaast wordt de Santo Daime thee gekookt volgens specifieke verhoudingen in de bestandsdelen en met de specifieke liaan, aangezien er vele tientallen soorten lianen bestaan.

Afbeelding van de Banisteriopsis caapi ('liaan der zielen')

Banisteriopsis caapi (‘liaan der zielen’)

Afbeelding van bladeren van de Psychotria viridis (Chacruna of Rainha)

Psychotria viridis (Chacruna of Rainha)

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de samenstelling is de Santo Daime een natuurproduct zoals koffie, thee, cacao etc.  De thee heeft een zeer laag percentage (0,0017%) van de psychoactieve stof DMT (dimethyltryptamine). Deze stof komt overigens ook van nature voor in onze hersenen. DMT wordt bij de foetus door de pijnappelklier op de 49ste dag gemaakt. Onze ervaring is dat de mensen die geen oordeel hebben hebben over dit hulpmiddel, beamen dat Santo Daime thee een manier is om blokkades los te laten, op snellere manier dan over het algemeen in therapie mogelijk is. Het ondersteunt ook dat men dichter komt bij het Zijnsbewustzijn.

Veel mensen zeggen dat ze geen ‘hulpmiddel’ willen gebruiken. Al neemt dit niet weg dat koffie, thee, alcohol, paracetamol, medicatie en zelfs voedsel feitelijk ook hulpmiddelen zijn. Dit geeft al aan dat het nodig is om genuanceerd naar het fenomeen ‘hulpmiddel’ te kijken. Van nature zijn diverse stoffen aanwezig in ons lichaam, zoals bijvoorbeeld ook neurotransmitters. Voorbeelden hiervan zijn het gelukshormoon (serotonine) en melatonine. Onder stress en druk (lees ‘drug’) kunnen deze neurotransmitters verdwijnen en plaatsmaken voor het stresshormoon cortisol. Door de relaties tussen lichaam en geest kan ons bewustzijn hierdoor verengen omdat cortisol een angsthormoon is en gericht is op vluchten of vechten. Vanuit dit perspectief is een natuurlijk middel als Santo Daime niet af te wijzen maar toe te juichen als mogelijkheid voor het verbeteren van gezondheid en verhogen van bewustzijn.

Op 21 mei 2001 heeft de Rechtbank van Amsterdam bepaald dat met betrekking tot de Santo Daime de Vrijheid van Godsdienst boven de Opiumwet gesteld diende te worden, op grond van Artikel 9 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Het drinken van de Santo Daime vindt derhalve plaats in een legale setting. Het percentage van DMT in de Santo Daime is overigens bijzonder laag (0,0017%). Ondanks uitgebreid wetenschappelijk onderzoek kan de werking niet worden verklaard uit het lage percentage DMT. Wij gaan er van uit dat je een Heilige drank niet kunt ontleden, omdat met het verstand niet benaderd kan worden wat de Santo Daime doet. De Santo Daime spiegelt je bewustzijn zodat je je eigen therapeut bent en de illusies van je denken kunt onderscheiden.

 

Soorten rituelen

Er bestaan verschillende rituelen bij de Santo Daime. Daarbij wordt gewerkt met een jaarkalender die over de hele wereld dezelfde is, zodat collectieve energie wordt gebundeld. Bij Estrela Matutina worden de volgende rituelen uitgevoerd:

Concentraties:

De concentraties zijn rituelen die twee x per maand kunnen plaatsvinden, op de 15e en de 30ste van elke maand. Het is erg goed om die als basis te doen, omdat het je spiegelt waar je op dat moment mee bezig bent in je dagelijkse leven.

Cura’s:

De cura’s (‘cura’ betekent heling) zijn rituelen die gedaan worden om genezing te ontvangen van lichaam en geest. Meestal worden deze één of twee keer per maand gehouden.

Hinario:

Dit is een bundel van liederen gekregen door één persoon. We spreken over de Hinario’s van Mestre Irineu, Padrinho Sebastião, Padrinho Alfredo, Madrinha Rita etc. Deze hinario’s vertegenwoordigen allen een eigen thema/doel, met specifieke boodschappen die collectief een verbreding zijn voor begrip en inzicht.