Jezelf leren kennen

De Santo Daime is een op en top energiewerk dat bij ons volgens  het bezielde concept vanuit de Amazone wordt gebracht.  Het geeft healing van het lichaam en trilling op zielniveau. De klanken van het zingen resoneren op hartsniveau. Dat betekent verbinding met je gevoel of diepere (onbewuste) delen in je. Doel:  goed in contact te zijn met Jezelf, zodat je je capaciteiten optimaal inzet en je eigen wijsheid gebruikt waarvoor je hier op aarde bent. Mestre Irineu heeft ons de handvaten gegeven voor zelfonderzoek . Je leert over energieën die er altijd zijn, maar in het ritueel worden deze verscherpt, waardoor je leert welke energieën je naar beneden trekken en welke energieën en gedachten, je helpen. Daardoor leer  je  je je eigen therapeut, inspirator en medium te zijn of worden. Deelnemers aan het ritueel komen om zich zelf te onderwerpen aan een proces waarin zij oorzaak en gevolg kunnen leren van gedachten en van handelingen. Dat kan zijn over het wonder van het leven, over verbinding met anderen en de natuur maar ook over heel aardse zaken en onplezierige kanten aan onszelf en anderen. De Santo Daime openbaart zowel positieve, negatieve als nog niet opgeloste aspecten aan onze persoonlijkheid. Dit kan leiden tot wonderschone momenten maar ook lastige fases waarin we ons verder kunnen verdiepen met wie we echt zijn. Het is dan ook niet voor niets dat een Santo Daime ritueel wordt omschreven als een ‘werk’. De effecten van de Daime, gecombineerd met zingen, dansen en concentratie vereist bewustzijn en vastberadenheid (“firmeza” in het Portugees). Hoewel de Santo Daime niet het doel is, maar een studie om tot het doel te komen, is een fantastische manier om bij je diepe gevoel te komen. Het is trainen van ons eigen onderscheidingsvermogen. Aannemen van iemand anders is niet de bedoeling. Je leert op je eigen wijze. De Santo Daime is je Zelf ervaren. Uiteindelijk maakt de Santo Daime je wakker, omdat je eerlijk naar jezelf wordt. Blokkades lossen op om je dichter bij jezelf te brengen. Door de Santo Daime leer je jezelf kennen in al je facetten, deel-persoonlijkheden, of hoe je het ook wilt noemen. Je hoger zelf, verbinding met het Goddelijke, je lager zelf en de egolagen. Hoewel de Santo Daime leert, dat we bewuster omgaan met onszelf en de ander, is het de bedoeling om met elkaar te komen naar “examine a conciencia”, wat onderzoek van het bewustzijn betekent . We leren in de Santo Daime “Uniao”: Samen zijn in Liefde en Vrede en Rechtvaardigheid.

Wie zich voelt aangesproken kan kontakt opnemen, voor eventuele vragen of  zich opgeven voor een intakegesprek (kan ook telefonisch) 0320-280521  ******* neliwanderley@gmail.com