Estrela Matutina

 

Leerproces

De tijd

Benut je tijd met bewust-zijn!

De Santo Daime, ayahuasca ceremonies worden in Nederland gegeven onder de vlag van de school Estrela Matutina in Lelystad. Estrela Matutina betekent in het Portugees “eerste morgenster aan de hemel”. De rituelen worden georganiseerd en begeleid door Wanderley en Neli Costa e Silva. We werken met kleine groepen waar veiligheid, eerlijkheid en interesse in je eigen ontwikkeling, groei en processen voorop staan. Hierdoor kunnen we bouwen aan onszelf en deze groei ook zichtbaar maken in ons eigen leven door toepassing in  onszelf en ons bewustzijn. Tijdens een ritueel drinkt men een thee, die Santo Daime wordt genoemd. Deze thee wordt ook wel de thee van de Ziel genoemd en is gemaakt van twee planten uit de Amazone die een reiniging zijn voor lichaam en geest. De Santo Daime rituelen zijn gebaseerd op het ervaren. Alles wat wij als mens ervaren zit in onszelf. We zijn allemaal onze eigen leermeester. Ego lagen, verleidingen en smoesjes komen aan het licht om gezien te worden. Het bewustzijn wordt groter en daardoor kunnen we meer duidelijkheid krijgen over onszelf en de keuzes in ons leven. De Santo Daime is van oorsprong geen religie maar een bewustzijnsmethode. De grondlegger, Mestre Irineu, heeft de Daime ontwikkeld als een doctrine (= leerstelling). Deze leerstelling ontwikkel je door je eigen ervaring. Niet door opgelegde dogma’s. Opgelegde waarheid is iets anders dan jouw waarheid. Jouw waarheid ontstaat door je gedachten te ontdoen van niet (meer) passende patronen, zoals aangenomen uit het verleden ,geloofsovertuigingen.

De eerste les van de school van Estrela Matutina is dan ook: Onderzoek je gedachten.

Een uitgebreide biologische maaltijd achteraf

Een uitgebreide biologische maaltijd achteraf

Handmatig gemaakte thee

We bieden nog de handgemaakte “thee”, ons sacrament. Santo Daime betekent namelijk “Heilige geef me”. Volgens een specifiek ritueel dat is doorgegeven door Mestre Irineu wordt de Santo Daime thee (Ayahuasca) op traditionele manier volgens vaste receptuur gemaakt in Brazilië waar de planten groeien. Tijdens dit ritueel worden de planten geklopt tot een bezielde Heilige drank. Dit proces duurt minimaal   een week. Hierdoor is er bescherming en worden onzuiverheden voorkomen die gemakkelijk kunnen insluipen en valse waarheden projecteren. Ook kan bij een niet-traditioneel maak-, kook- en bewaarproces bacterieel de thee vervuilen, wat niet veilig is voor de gezondheid. De zuiverheid van de boodschappen die je in het ritueel mag ervaren kunnen daardoor vervormd worden. Alles is energie!We zijn daarom erg alert op kwaliteit van dit  sacrament.

Samenwerking en investeringen

Estrela Matutina is lid van de Santo Daime groep Flor de Jagube uit Belo Horizonte in Brazilië. Door deze samenwerking wil Estrela Matutina de traditie van Mestre Irineu, de grondlegger van de Santo Daime zorgvuldig in ere houden. Aangezien het concept van de Santo Daime tegenwoordig regelmatig letterlijk en figuurlijk vermengd wordt met andere therapeutische of sjamanistische concepten, streeft Estrela Matutina naar het aanbieden van Santo Daime met de traditionele oorsprong.  De rituelen duren tenminste ca. 4 tot 6 uren, met een korte ontmoeting vooraf en een uitgebreide biologische maaltijd achteraf. Waar gewenst is ruimte voor nabeschouwing en begeleiding. In totaliteit duurt een gehele ceremonie doorgaans rond 7 uur.

De uitgebreide biologische maaltijd achteraf

De uitgebreide biologische maaltijd achteraf