F.A.Q

WAAR ZIJN MENSEN NAAR OP ZOEK?

Het is de natuur van de mens om te zoeken naar ontwikkeling op welke manier dan ook! Vaak is dat onbewust en het kan ook sensatie zijn waar mensen naar op zoek zijn. Ook dat is onderdeel van het bewustzijnsproces!                            (Graag wil ik weten als bewustzijnscoach. wat de motivatie is van diegene die mij bellen of mee willen doen.)

 

WAT IS HET VERSCHIL tussen SANTO DAIME & AYAHUASCA?                                                                                                                                                                                                                                               

Wij menen wel: Met  ayahuasca  werken zonder “astrale legalisatie” is spelen met VUUR!                                                  Astrale legalisatie kan alleen begrepen worden als het zuivere bewustzijn groeit!                                                                    Het is een hype om ayahuasca-ceremonieen te doen! Ik heb de site www.bewustzijnscoach.nl  in het leven geroepen, omdat we meer en meer mensen naar ons toe krijgen, die een onduidelijke en soms ook vreemde ervaring hebben bij ceremonieën met middelen. Ook de vraag is wat zijn de gevaren?   AYAHUASCA ceremonieën zijn o.a. afhankelijk van de persoon die het begeleidt! De vraag is welke kennis  heeft die persoon van ZICHZELF, realiteit, Kosmische ervaring en ENERGIEEN? Door wie is de persoon aangesteld?

 

Is  een AYAHUASCA ceremonie hetzelfde als  een SANTO DAIME ceremonie?

Nee, Santo Daime onderscheidt zich in de eerste plaats door een zeer gestructureerde vorm, waar je je heling krijgt door zeer gedisciplineerde opdrachten.
Ook is het verschil dat in ayahuasca ceremonies  vaak verschillende  planten en lianen worden gebruikt! Deze werken wel hallucinerend, maar door andere alchemie  komt er niet niet (altijd) verbinding met de ZIELEBRON van de mens. 

 

Hoe belangrijk is hoe de THEE is gemaakt?

HEEL BELANGRIJK! Het (bezielde) klopproces van Santo Daime geeft andere chemie (WIJSHEID) aan de thee dan op eigen wijze!!! welke gebrouwd wordt!  Er is ook verschil in de ingekookte processen of het “aardappelwater” is geworden of een andere “code”!                                                                                                                                                  Doordat er een Orde is in het UNIVERSUM is het ook belangrijk om de Orde te kennen, en handhaven tijdens het maakproces.( MET DE HAND GEKLOPT)                                                                                                                        Alleen mensen die in afstemming  ZIJN met die ORDE kennen die ALCHEMIE.
De hymnen die gezongen wordt en waar je later ook mee kan verbinden, zullen je boodschappen geven die je toepast voor je heling op lichaam en zielniveau.


Is het noodzakelijk om therapie bij de SANTO DAIME ceremonie te doen?

Bij Santo Daime leer je uit eigen waar-neming en ervaring! Dat is jouw waar heid op maat.                                            Daarom is het niet nodig dat  omheen therapie wordt gedaan, of ander vorm van mentale interpretaties!                       (In het Westen overheerst mentale energie!)
De op maat gegeven tips en inzichten  van de Santo Daime worden zuiver aangeleverd.
Het enige is dat de mens die ze ontvangt ze nog niet zuiver kan interpreteren , omdat er veel mentaal ruis in de weg zit. Ook het onderkennen van die mentale niveau’s, worden gespiegeld bij de Santo Daime. 

Wel werk ik als bewustzijnscoach om mensen, die in de war zijn geraakt door verschillende vormen aan te gaan of in het verleden aangegaan zijn ,(ayahuasca, cannabis, maar ook medicijngebruik of  lichaamsongemak of ziekten) te laten begrijpen hoe hun energetisch veld is en ondersteun ik in het proces van (terug)komen bij het Zelf.(Soulretrievel)

 

Als je Santo Daime wil doen is het dan aan te bevelen om ervaring te hebben met andere middelen. 

 NEE. Als er mensen komen die al bewustzijnsmiddelen hebben gebruikt, bv  ayahuasca, MDMA , cannabis , paddo’s, tabacco, maar ook ALCOHOL! is er soms veel “ruis ” en verwarring in het energieveld, welke dan eerst moet worden gereinigd door (b.v. de energetische massage die we doen) of in het ritueel. ( b.v. overgeven ) Dat kan in de weg zitten om zuivere informatie op te kunnen pakken.        

Kun je ook Santo Daime alleen thuis doen?                                                                                        

Santo Daime wordt gedaan in groep-sessies. Deze zijn zeer belangrijk omdat diegene die aanwezig zijn ook spiegels zijn! Bij ernstige ziekten kan het ook gedoseerd als dagelijks medicijn worden ingezet.WAT IS HET DOEL VAN DE SANTO DAIME?

Wat is het doel van de Santo Daime?

Santo Daime is een vervolg: Ayahuasca gebruik was vroeger alleen voorbehouden aan de Medicijnmannen.
Om de drank ook mogelijk te maken voor de “gewone” mens is er een doutrine (astrale leerschooll) doorgegeven met codes zodat we mogen werken aan onze uitzuivering . We zijn allemaal getraumatiseerd door DOGMA”s. Vooral in de kerkelijke settings! Als mensen weglopen van de kerk wordt het kind met het badwater weggegooid.

2de ANTWOORD: Dat er heel veel natuurlijke elementen zijn in de Kosmos die verweven zijn met de de Goddelijke leer vanuit de kerken. Door de kerk de rug toe te keren hebben wij ook het contact met de natuur verloren. Doel van Santo Daime is onze visie op religie , wat niet hetzelfde is als godsdienst, te onderscheiden.

Ik ben niet gelovig , of ik ben atheist, kan ik dan wel meedoen?

De Santo Daime heeft tot doel, dat we gaan onderscheiden wat in religies is  misgegaan en nog misgaat.               DOG( ma) omdraaien is GOD. De AYAHUASQUERO  bij de Sjamanen zijn uitverkoren omdat ze in contact zijn met GOD ,welke zich manifesteert in de ZON. MAAN, STERREN, WIND, ZEE,etc. en alle ELEMENTEN waaronder ook onszelf. Deze mensen  hadden kennis en waren in verbinding ( religie) met het Goddelijke en de Aarde!                     Zij hadden veel discipline.                                                                                                                                                                 In de Santo Daime is de discipline en Orde een zeer belangrijke  item en tegelijk is het vrije wil!                                     Je kunnen je overgeven , maar niet blind! We leren om te gaan ZIEN i.pl.v. kijken!                                                               Vooral om te onderscheiden.Onderscheiden wat GOD is in je en wat het Dog-ma is van alle tijden.                           Om zo uit te zuiveren . En vanuit dat principe de wereld te gaan zien.


Is er een opleiding om met ayahuasca of met Santo Daime te gaan werken?

Er zijn mensen die denken dat je bovengenoemde kunt leren door een opleiding. Maar het Leven is de opleiding van leven en dood. Wie niet begrijpt wat doodgaan is kan ook niet met begrijpen wat Leven is. Maar ook dat leer je bij de Santo Daime. De rituelen van de Santo Daime is de opleiding . De leerpunten die je leert maken pas je automatisch toe in je beroep en in je leven.                                                                                                                                                                Omdat iedereen kwaliteiten bezit, worden die kwaliteiten ook sterker naarmate je ZELF ontwikkelt.                            Op het punt waar jij goed in bent, kun je dan je kennis in je beroep integreren, wat dat ook zal zijn.

Santo Daime is geen beroep ,maar een missie. Je wordt door jaren discipline gevormd  tot datgene wat voor jou bestemd is. Dit is niet een bestemming die jezelf creëert , maar het wordt je aangereikt in de leerschool van je eigen bewustZIJN.

NB:Als je deel wilt nemen bij Santo Daime bij ons, is het belangrijk dat je er goed over nadenkt om op zo’n niveau wilt werken aan je ZELF. Zodra je ervoor gaat, doe dan minstens 3 x ( Dit kan ook Santa Maria rituelen zijn ).

Deze serie hoort bij de discipline  om er achter te komen hoe serieus je bent. Waar sta je in je spirituele Ziele- proces!?

 

WIL JE MIJ SPREKEN, JE VERHAAL OF SITUATIE VERKLAREN?

www.bewustzijnscoach.nl

Wil je praten over je ervaring of over vragen i.v.m. deze brief: 06-14043869

Bij een telefonisch of  life consult reken ik een kleine bijdrage, voor de energie die ik besteed om duidelijkheid te scheppen. Ook kijk ik naar  lichaam en geestelijk gesteldheid.. Dat kan door een gezondheid check.

Wellicht interessant,vooral als je overweegt om bij ons rituelen te doen?