F.A.Q

WAAR ZIJN MENSEN NAAR OP ZOEK?

ANTWOORD: Mensen zijn op zoek naar een kick, sensatie, avontuur, bewustzijnsspelletjes en uitjes met middelen waaronder ook alcohol. Omdat er voor jongeren beperktheid is qua alcohol en middelen ivm  het nog niet volgroeid zijn van de hersenen is het verleidelijk om spelletjes te doen waaronder Choking Game.

Vanuit de natuurlijke drang naar avontuur in de mens is er een sensationele drive om te ontdekken. Via alcohol, glaasje draaien, lijm snuiven, roken,  en met de hallucinerende middelen, willen we het bewustzijn onderzoeken…..

Onderzoeken, kicken, therapeutisch gebruik en spirituele ervaringen zijn verschillende motivaties. In feite zijn we op zoek naar waarom we hier op aarde zijn: bewust of onbewust.

Vooral wil ik weten wat de diepe motivatie is van diegene die mij bellen als bewustzijnscoach.

Door andere vragen confirmeer ik waar de mens staat in zijn of haar ontwikkeling.

 

REACTIES EN VRAGEN die bij ons voorbijkomen omtrent SANTO DAIME & AYAHUASCA:

 

VRAAG:WAT IS HET VERSCHIL? KAN HET KWAAD?

ANTWOORD:Hoewel ayahuasca veel gedronken wordt inmiddels in de wereld, ook in Nederland is de ayahuasca verschillend van SANTO DAIME.

Wij zeggen wel: Met  ayahuasca  werken zonder astrale legalisatie is spelen met VUUR!  Het is een hype om  ayahuasca-ceremonieen te doen! Ik heb de site www.bewustzijnscoach.nl  in het leven geroepen, omdat we meer en meer mensen naar ons toe krijgen, die een onduidelijke ervaring hebben bij ceremonieën met middelen. Helpt het het bewustzijn en wat zijn de gevaren?

AYAHUASCA ceremonieën zijn afhankelijk van de persoon die het begeleidt. Welke kennis heeft die persoon van realiteit, Kosmische ervaring en ENERGIEEN?


VRAAG: IS AYAHUASCA THEE HETZELFDE ALS SANTO DAIME THEE?

ANTWOORD: Santo Daime onderscheidt zich in de eerste plaats door een zeer gestructureerde vorm, waar je je heling krijgt  door zeer gedisciplineerde opdrachten.
Ook is het verschil dat in ayahuasca ceremonies  met verschillende  planten en lianen worden gemaakt! Deze werken wel hallucinerend, maar zijn niet (altijd)met de ZIELEBRON van de mens verbonden. Bij de Santo Daime is het gemaakt door  een personen die weten welke  planten  en liaan (geselecteerde planten)! je helpen in je werkelijke ontwikkeling en groeiprocessen.

 

VRAAG:HOE BELANGRIJK IS DE OORSPRONG van de THEE?
ANTWOORD:Het (bezielde) klopproces van Santo Daime geeft andere chemie (WIJSHEID) aan de thee dan op eigen wijze!!! welke gebrouwd worden!         Doordat er een Orde is in het UNIVERSUM is het ook belangrijk om de Orde te kennen, handhaven tijdens het maakproces.( MET DE HAND GEKLOPT)   Alleen mensen die in afstemming  ZIJN met die ORDE kennen die ALCHEMIE.
De hymnen die gezongen wordt en waar je later ook mee kan zingen zullen je boodschappen geven die je toepast voor je heling op lichaam en zielniveau.

 


VRAAG:IS HET NODIG OM THERAPIE ERBIJ TE DOEN?

Bij Santo Daime leer je uit eigen waar-neming en ervaring! Dat is jouw waar heid op maat.                   . Daarom is het niet nodig dat  omheen therapie wordt gedaan, of ander vorm van mentale interpretaties!     ( In het Westen overheerst mentale energie!)
De op maat gegeven tips en inzichten  van de Santo Daime worden zuiver aangeleverd.
Het enige is dat de mens die ze ontvangt ze nog niet zuiver kan interpreteren , omdat er veel mentaal in de weg zit. Ook het onderkennen van die mentale niveau’s , worden gespiegeld bij de Santo Daime, die volgens een originele  concept werkt!

Wel werk ik als bewustzijnscoach om mensen, die in de war zijn geraakt door verschillende vormen , ayahuasca, cannabis of andere vormen te laten begrijpen waar ze mee bezig zijn en ondersteun ik in het proces van terugkomen bij hun zelf.

 

VRAAG:ALS JE SANTO DAIME WILT DOEN ,IS HET AAN TE BEVELEN OM KENNIS TE HEBBEN VAN ANDERE MIDDELEN en MANIEREN  VOORAF? ANTWOORD: Als er mensen komen die al bewustzijnsmiddelen hebben gebruikt, bv  ayahuasca,MDMA , cannabis , paddo’s, tabacco, maar ook ALCOHOL! is er soms veel ruis ,welke dan weer moet worden gereinigd.         Ook spiegelen de middelen het niveau van de therapeut, of meesters!                                                                   ZIJN  de meesters, goeroes, therapeuten enz. afgestemd op de BRON?  

 

VRAAG:KUN JE SANTO DAIME ALLEEN  DOEN?                                                                                                    

ANTWOORD: Groep-sessies zijn bij Santo Daime zeer belangrijk omdat diegene die aanwezig zijn ook spiegels zijn!

Ieder zijn energie zijn leerpunten voor hemzelf en de ander. In de Santo Daime zijn slechts instrumenten die de Professor dos professores vertegenwoordigt.
De ASTRALE Meester die de meesters opleidt.


VRAAG: WAT IS HET DOEL VAN DE SANTO DAIME?

ANTWOORD: Santo Daime is een vervolg: Ayahuasca gebruik was vroeger alleen voorbehouden aan de Medicijnmannen.
Om de drank ook mogelijk te maken voor de “gewone” mens is er een doutrine (astrale leerschooll) doorgegeven met codes zodat we mogen werken aan onze uitzuivering . We zijn allemaal getraumatiseerd door DOGMA”s. Daardoor is het kind met het badwater weggegooid.

 

VRAAG: WAT IS HET KIND WAT IS WEGGEGOOID?

ANTWOORD: Dat er heel veel natuurlijke elementen zijn in de Kosmos die verweven zijn met de de goddelijke leer vanuit de kerken. Door de kerk de rug toe te keren hebben wij ook het contact met de natuur verloren.

 

VRAAG: EN WAT ALS IK ALLERGISCH  BEN VOOR GODSDIENST OF RELIGIE?
ANTWOORD: De Santo Daime heeft tot doel, dat we gaan onderscheiden wat in religies zijn  misgegaan. DOG( ma) omdraaien is GOD. De AYAHUASQUERO of AYAHUASQUERA bij de Sjamanen zijn uitverkoren  omdat ze in contact zijn met GOD ,welke zich manifesteert in de ZON. MAAN, STERREN, WIND, ZEE, en alle ELEMENTEN in de KOSMOS.Deze hadden kennis en zeer veel discipline.

In de Santo Daime is de discipline en Orde een zeer belangrijke  item en tegelijk is het vrije wil! Je moet je overgeven ,maar niet blind! We leren om te gaan ZIEN.Om te onderscheiden.Onderscheiden wat GOD is in je en wat het Dog-ma is van alle tijden. Om zo uit te zuiveren om je eigen werkelijkheid te zien. Om vanuit dat pincipe de wereld te gaan zien.

VRAAG: ONDERSCHEIDEN HOE BEDOEL JE?

ANTWOORD: Ik wil graag uitleggen dat er wel degelijk verschil is in aan jezelf werken of aan JEZELF werken. Dit heeft te maken met egolagen en je Ziel.
Het onderscheidingsvermogen spiritueel kun je hoop ik later maken.

.

VRAAG:IS ER EEN OPLEIDING OM OOK MET AYAHUASCA OF SANTO DAIME TE GAAN WERKEN?

Er zijn mensen die denken dat je kunt leren door een opleiding. Maar het Leven is de opleiding van leven en dood. Wie niet begrijpt wat doodgaan is kan ook niet met begrijpen wat Leven is. Maar ook dat leer je bij de Santo Daime.

De rituelen van de Santo Daime zijn als een SCHOOL. De leerpunten die je leert maken dat je snel leert over JeZELF, ENERGIE  binnen en buiten je.

Omdat iedereen kwaliteiten bezit, worden die kwaliteiten ook sterker naarmate je ZELF ontwikkelt.                           Op het punt waar jij goed in bent, kun je dan je kennis in je beroep integreren.

Santo Daime is geen beroep ,maar een missie. Je wordt door jaren discipline gevormd  tot datgene wat voor jou bestemd is. Dit is niet een bestemming die jezelf creëert , maar het wordt je aangereikt in de leerschool van je eigen bewustZIJN.

NB:Als je deel wilt nemen bij Santo Daime bij ons, is het belangrijk dat je er goed over nadenkt om op zo’n niveau wilt werken aan je ZELF. Zodra je ervoor gaat, doe dan minstens 3 x.

Deze  hoort bij de discipline  om er achter te komen hoe serieus je bent. Waar sta je in je spirituele Ziele- proces!?

 

WIL JE MIJ SPREKEN, JE VERHAAL OF SITUATIE VERKLAREN?

www.bewustzijnscoach.nl

Wil je praten over je ervaring of over vragen i.v.m. deze brief: 06-14043869

Bij een telefonisch of  life consult reken ik een kleine bijdrage, voor de energie die ik besteed om duidelijkheid te scheppen. Ook kijk ik naar  lichaam en geestelijk gesteldheid.. Dat kan door een gezondheid check.

Wellicht interessant,vooral als je overweegt om bij ons rituelen te doen?